Kontakt

Mestský úrad
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

Informátor - vrátnica
Tel.:
+421 56 6713 339
E-mail: trebisov@trebisov.sk

Sekretariát primátora
Tel.: +421 56 672 2665
E-mail: vaskova@trebisov.sk

Sekretariát prednostu
Tel.: +421 56 672 2157
E-mail: sestakova@trebisov.sk

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 19325622/0200
IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622
SWIFT/BIC: SUBASKBX

IČO: 00331996
DIČ: 2020773590

Opýtajte sa

Údaje označené * sú povinné