Finančné mechanizmy


Financovanie projektu:

  • Granty Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP
  • Zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

Celkové oprávnené výdavky projektu nepresiahnu 835 032 €

Výška projektového grantu nepresiahne 668 026 €

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov nepresiahne 167 006 €