Táto stránka bola vyvinutá pre potreby MESTA TREBIŠOV. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. MESTO TREBIŠOV zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jeho vlastníctvom.

MESTO TREBIŠOV si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok. Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom  MESTA TREBIŠOV, alebo tretích strán zmluvne viazaných s MESTOM TREBIŠOV. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom MESTA TREBIŠOV.

Všetky osobné údaje získava MESTO TREBIŠOV od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.